DOSTĘPNA WARSZAWA

Warszawa powinna być miastem, w którym każdemu żyje się wygodnie – niezależnie od wieku i stopnia sprawności. Dlatego postuluję:

✔️ zastąpienie kładek i przejść podziemnych przejściami na poziomie gruntu,

✔️ dostosowanie wszystkich przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu,

✔️ dwukrotne zwiększenie liczby toalet publicznych w mieście,

✔️ walkę z nielegalnym parkowaniem, które blokuje chodniki i utrudnia pieszym poruszanie się po mieście,

✔️ zwiększenie liczby ławek, dzięki którym osoby starsze mogą odpocząć podczas poruszania się po mieście.

JAKOŚCIOWA EDUKACJA

Każdy mieszkaniec i mieszkanka Warszawy ma prawo do jakościowej edukacji – niezależnie od tego, w której dzielnicy mieszka. Dlatego w najbliższej kadencji jako radna zadbam o:

✔️ zwiększenie liczby placówek edukacyjnych, by spadła liczba szkół działających na dwie zmiany, a rodzice mogli posyłać dzieci do placówki blisko domu, a nie po drugiej stronie dzielnicy,

✔️ rozbudowę sieci żłobków publicznych,

✔️ zapewnienie nauczycielom możliwości skorzystania z miejskiego mieszkania służbowego, by walczyć ze zmniejszającą się liczbą pedagogów,

✔️ zapewnienie powszechnej dostępności żłobków i przedszkoli, by młodzi rodzice mogli wrócić do pracy,

✔️ wprowadzenie programu, w ramach którego każde dziecko otrzyma w szkole darmowy, zdrowy, ciepły posiłek, także w opcji wegetariańskiej.

miasto dla ludzi

Miasto dla pokoleń to także miasto, w którym można założyć rodzinę i w którym po prostu chce się mieszkać. Dlatego będę walczyć o:

✔️ wprowadzenie programu budownictwa miejskiego, który stworzy alternatywę dla wynajmu na rynku prywatnym lub zadłużania się na lata,

✔️ rozwój transportu publicznego – zarówno autobusowego, jak i szynowego – w taki sposób, by wygodnie i szybko można było dojechać nie tylko do centrum, ale również do sąsiednich dzielnic,

✔️ rozwój siatki ścieżek rowerowych,

✔️ zrównoważony rozwój usług lokalnych we wszystkich dzielnicach, tak by warszawiacy nie byli zmuszani do jeżdżenia do pracy lub specjalisty na drugi koniec miasta, 

✔️ zwiększanie powierzchni terenów zielonych w mieście, m.in. poprzez utworzenie nowych parków, rozpłytowanie placów (np. plac Szembeka, pl. Konstytucji), zazielenianie ulic.